Ratsastusterapia

Ratsastusterapia on ratsastusterapeutin ja terapiaan koulutetun hevosen yhdessä toteuttamaa kokonaisvaltaista kuntoutusta.

Ratsastusterapia on yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista kuntoutusta. Koulutetulta terapeutilta vaaditaan ammattitaitoa havainnoida ja ohjata kuntoutujan ja hevosen välistä, moniulotteista vuorovaikutusta. Ratsastusterapia on osa asiakkaan kokonaiskuntoutusta ja tukee sekä auttaa kuntoutujaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

Ratsastusterapian avulla kuntoutuja oppii oman kehon ja toiminnan hallintaa sekä mielen ja käyttäytymisen hallintaa. Ratsastusterapiassa painottuvat asiakkaasta riippuen mm. motoriset, toiminnalliset, pedagogiset tai psykologiset tavoitteet. Kuntoutuja on aina terapiassa mukana kokonaisvaltaisesti kehollaan, mielellään ja tunteillaan ollen jatkuvassa kosketus-, tunne-, ja liikevuorovaikutuksessa hevosen ja ympäristön kanssa.

Mikä ratsastusterapiassa vaikuttaa

Hevonen on monenlaisia tunteita ja kunnioitusta herättävä eläin. Se on luonnoltaan hyvin sosiaalinen, kontaktia ottava ja yhteistyöhaluinen. Hevoseen on usein helppo ottaa kontaktia. Hevosen kanssa toimiminen on usein hyvin palkitsevaa ja motivoi kuntoutujaa hyvin.

Hevosen kävellessä siitä välittyy selässä istuvaan ratsastajaan noin 100 moniulotteista, symmetristä ja rytmistä liikeimpulssia minuutin aikana. Nämä aikaansaavat ratsastajan kehossa kävelynkaltaisia liikemalleja. Hevosen ruumiinlämpö on korkeampi kuin ihmisellä. Lämmön ja liikkeen yhteisvaikutus saa ratsastajassa aikaan sellaisia fysiologisia vaikutuksia, joita on mahdoton jäljitellä mekaanisesti.

Hevosen liike vaikuttaa ihmiseen tunto-, tasapaino- ja liikeaistijärjestelmien kautta. Näiden aistimusten kautta ihmisen tietoisuus omasta kehostaan paranee, jolloin liikkeiden suunnittelu ja taitavuus paranevat. Hevonen ja sen elinympäristö tarjoavat monipuolisia kokemuksia myös haju-, kuulo- ja näköaisteille. Talliympäristössä kuntoutuja on osa talliyhteisöä, mikä luo yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Hevosen luontainen herkkyys tunteille ja sen kyky tunteiden ja käyttäytymismallien peilinä ja tulkkina on lisännyt ratsastusterapian käyttöä myös psyykkisen kuntoutuksen tukena.

Asiakkaat

  • Terveyskeskuksen maksusitoumuksella tulevat asiakkaat
  • Itsemaksavat asiakkaat lääkärin lähetteellä
  • Vakuutusyhtiöiden kautta tulevat asiakkaat

Tällä hetkellä minulla ei vielä ole Kelan kanssa sopimusta, joten Kelan kautta tulevia asiakkaita en voi ottaa.